Brillman Optik sedan 1959

Så går en synundersökning till hos Brillman Optik

Vi börjar synundersökningen med ett förberedande förtest i en s.k. autorefraktor. Den visar ungefärliga styrkor av ditt eventuella synfel. Det går inte att göra glasögon efter det resultatet utan en noggrann kompletterande synundersökning måste göras av optiker. Vid den här undersökningen kan vi också mäta ditt ögontryck.

SYNUNDERSÖKNING

Nästa steg i synundersökningen är att mäta vilka styrkor du har i dina gamla glasögon. Dessa värden kan vi sedan jämföra med när vi vet resultatet av den fullständiga undersökningen. Sedan går vi igenom din ögonhistorik, dvs dina tidigare erfarenheter av glasögon eller kontaktlinser och eventuella sjukdomar och mediciner. Vi pratar också igenom dina behov, förutsättningar och förväntningar av synundersökningen.

Vid själva synundersökningen kontrollerar vi synskärpa utan glasögon och hur du ser med din nuvarande synkorrigering. Vi undersöker ögats olika funktioner och avslutar synundersökningen med att du får prova de nya styrkorna i en provbåge.

Är du över 20 år kompletterar vi undersökningen med ögonhälsoundersökning där vi fotograferar ögonbotten. Vid misstanke om sjukdom, t ex grå eller grön starr, skriver vi remiss till ögonläkare som vi har nära samarbete med. För barn under 8 år krävs ordination av ögonläkare.

 

Resultatet

Efter avslutad undersökning diskuterar vi vilken lösning som är den bästa för dig. Vill du kanske prova kontaktlinser? Bör du ha progressiva glas eller kanske bara läsglasögon vid behov. Det finns flera alternativ beroende på utfallet av din synundersökning.

 

Vad kostar en synundersökning hos Brillman Optik i Göteborg?

En ögonhälsoundersökning kostar 495 kr. Om du är under 20 år eller student med Mecenatkort kostar synundersökningen 250 kr. Vill du prova kontaktlinser kostar det 895 kr och en linskontroll för en van linsbärare 450 kr.

Legitimerad optiker

Alla optiker hos Brillman i Göteborg är legitimerade av Socialstyrelsen och har kontaktlinsbehörighet. Det betyder att du kan känna dig trygg med resultatet av din synundersökning. Vi använder bara toppmodern utrustning och får regelbunden fortbildning för att följa den senaste forskningen och följa utvecklingen inom optometri.

Boka synundersökning

Du bokar enkelt tid för synundersökning hos oss på Brillman Optik i Göteborg via vår webtidbok här nedan: